KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Zaufaj profesjonalistom i przyjdź do nas!

więcej

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Zaufaj profesjonalistom i przyjdź do nas!

więcej

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Zaufaj profesjonalistom i przyjdź do nas!
więcej

KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Księgowość

Prowadzimy ewidencję księgową dokumentów źródłowych w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady ustawy o rachunkowości a także innych obowiązujących ustaw.

W ramach usług księgowych wykonujemy :

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość,

podatkowe książki przychodów i rozchodów,

ewidencje ryczałtowe,

rozliczanie i ewidencja księgowa dotacji i funduszy unijnych,

sporządzanie sprawozdań finansowych,

nadzór całoroczny nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,

opracowywanie zakładowych planów kont, z uwzględnieniem wyodrębnionej ewidencji środków pomocowych z Unii Europejskiej,

sporządzanie sprawozdań finansowych na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji,

sporządzanie bilansu otwarcia, przy zmianie zasad ewidencji księgowej,

sporządzanie dodatkowych zestawień finansowych na potrzeby zarządcze,

sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT

sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT

obliczanie miesięcznych zaliczek na podatki dochodowe

reprezentacja podatników podczas kontroli skarbowych i w urzędach

sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych

zakładanie i likwidacja spółek

możliwość odbioru dokumentów u klienta

Kadry

Zatrudniasz pracowników i nie masz czasu na ich rozliczanie? Już nie musisz!

Nasze biuro wyręczy Cię we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

W ramach usług kadrowo-płacowych wykonujemy:

sporządzanie list płac pracowników etatowych,

obsługa umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło,

dodatkowe świadczenia pracownicze – ekwiwalenty, obiady, itp.

obsługa kadrowa – prowadzenie teczek osobowych, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, świadectwa pracy i zaświadczenia pracownicze,

sporządzanie deklaracji ZUS,

sporządzanie deklaracji PFRON,

sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-11.

 

Wskaźniki
Odsetki
Odsetki ustawowe 7% rocznie
Odsetki od zaległości podatkowych 8% rocznie
Obniżone odsetki od zaległości (50%)
podatkowych
4% rocznie
Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 2.665,80 zł
emerytalne 19,52%
rentowe 8,00%
chorobowe 2,45%
wypadkowe x*
zdrowotne 9,00%
Fundusz Pracy 2,45%
* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Kontakt:

Piłsudskiego 30A/107
89-600 Chojnice
pn-pt 8:00-16:00
+48 52 334 44 52
+48 730 323 134

RACHAN

Share This