KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Zaufaj profesjonalistom i przyjdź do nas!

więcej

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Zaufaj profesjonalistom i przyjdź do nas!

więcej

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Zaufaj profesjonalistom i przyjdź do nas!
więcej

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Optymalizacja podatkowa polega w głównej mierze na redukcji obciążeń finansowych z tytułu podatku dochodowego, podatku od płac oraz obciążeń (składek) do ZUS. Odbywa się to na poprzez:

odpowiedni dobór formy opodatkowania, najlepszej dla rodzaju i charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności

optymalny dobór możliwości generowania i ponoszenia kosztów w danej jednostce

optymalizacje obciążeń z tytułu zatrudniania pracowników (podatek od płac i składki na poczet ZUS)

najlepsze wykorzystanie ulg podatkowych,

Warto podkreślić, że optymalizacja podatkowa jest działaniem na wskroś legalnym, która ma na celu maksymalizację zysku przedsiębiorcy i nie ma nic wspólnego z unikaniem opodatkowania czy obejściem prawa podatkowego.

W powyższym temacie głos zabrał Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 31 grudnia 2002 r. podkreślił, że że istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie zobowiązań podatkowych.

„Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania do powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.”

 

Podobnie w tej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów:

 

„Żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego – przy podejmowaniu decyzji gospodarczych – bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego.”
Wskaźniki
Odsetki
Odsetki ustawowe 7% rocznie
Odsetki od zaległości podatkowych 8% rocznie
Obniżone odsetki od zaległości (50%)
podatkowych
4% rocznie
Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 2.665,80 zł
emerytalne 19,52%
rentowe 8,00%
chorobowe 2,45%
wypadkowe x*
zdrowotne 9,00%
Fundusz Pracy 2,45%
* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Kontakt:

Piłsudskiego 30A/107
89-600 Chojnice
pn-pt 8:00-16:00
+48 52 334 44 52
+48 730 323 134

RACHAN

Share This